Feeds:
Bài viết
Bình luận
Tóm tắt:Sách giới thiệu những vấn đề cơ bản về vùng đất Phú Yên như thiên nhiên, đời sống kinh tế xã hội, đời sống tinh thần, di tích nhân vật…

Mô tả tài liệu: Đất Phú trời Yên / Trần Sĩ Huệ.- Hà Nội: Lao Động, 2011.- 566 tr, 21 cm.

Số phân loại: 915.9755/ H507

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Advertisements
Tóm tắt:

Sách giới thiệu Càn Hải linh từ huyền thoại và mối liên quan, lễ hội, thư tịch, đời sống tâm linh dân gian cả nước.

Mô tả tài liệu: Càn Hải linh từ / Hồ Đức Thọ .- Hà Nội: Lao Động, 2011.- 250 tr, 21 cm

Số phân loại: 915.9742/ Th400

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Tóm tắt:

Khái lược lịch sử vùng đất kiên Giang: Thành phố Rạch Giá, thị xã Hà tiên, huyện Kiên Lương, huyện Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành…

Mô tả tài liệu: Huyền thoại dân tộc Tày / Nguyễn Anh Động.- Thanh Niên, 2011.- 247 tr, 21 cm

Số phân loại: 915.97/ Đ455

Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2


Tóm tắt:

Giới thiệu lịch sử và địa lý tự nhiên Xuân Kiều; Kinh tế – văn hóa – xã hội và hệ thống tổ chức làng xã Xuân Kiều như: tín ngưỡng, nhân vật, tôn giáo, ngôn ngữ giao tiếp và tục lệ, phong tục, văn hóa ẩm thực, y phục – đồ gia dụng, văn hóa trong kiến trúc và xây dựng, văn nghệ dân gian.

Mô tả tài liệu:. Địa chí Xuân Kiều / Đỗ Duy Văn.- Hà Nội: Thời đại, 2011.- 342 tr., 21 cm,

Số phân loại: 915.9745/ V115 

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Tóm tắt:

Nghi Xuân Địa Chí có 2 quyển là sách chép địa chí văn hóa của huyện Nghi Xuân.

Mô tả tài liệu:. Nghi Xuân địa chí / Lê Văn Diễn.- Hà Nội: Thanh niên, 2010.- 250 tr., 21 cm,

Số phân loại: 915.9743/ D305

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Tóm tắt:
Tiểu thuyết:
Vỡ bờ ( Quyển I)
Thơ: Người chiến sĩ; Bài thơ Hắc Hải; Dòng sông trong xanh; Tia nắng; Trong cát bụi; Sóng reo

Mô tả tài liệu: Nguyễn Đình Thi toàn tập : (Trọn bộ bốn tập)- Tập 2- Tiểu thuyết, thơ / Nguyễn Đình Thi ; Hà Minh Đức (giới thiệu) ; Nguyễn Cừ, Nguyễn Anh Vũ (sưu tầm, tuyển chọn).- Hà Nội: Văn Học, 2009.- 881 tr., 21 cm.

Số phân loại: 895.922334/ Th300/T.2

Nơi lưu trữ: Trung Tâm Học Liệu

Tóm tắt:
Tập thơ ghi lại cuộc hành trình lên Yên Tử đồng thời còn tìm hiểu thêm lịch sử hình thành nên “Đoá sen Đại Việt” . Ngoài ra tập thơ còn tìm về nguồn đạo, hướng tâm đến lịch sử nhà nước, cảm tác về các loại hoa và nhiều đề tài trong cuộc sống hằng ngày.

Mô tả tài liệu: Hương sắc thời gian : Thơ / Mai Nhật Thu.- Hà Nội: Thông Tấn, 2009.- 170 tr., 19 cm.

Số phân loại:   895.92214/ Th500

Nơi lưu trữ: Trung Tâm Học Liệu